Grønn luftfart

I september godkjente EU-parlamentet nye forskrifter som krever at minst 70 % av drivstoffet som brukes av fly på flyplasser i EU innen 2050 skal være grønt, og fra 2025 skal minst 2 % være grønt drivstoff…

Läs mer