ÖKAD FÖRSÄLJNING…

De flesta sektorer har förlorat kraftigt under det senaste året. Coronaviruset har skördat offer bland människor och bland de flesta branscher. Ett av undantagen är emellertid dagligvarubranschen.

Läs mer