ANSIKTSMASKERNA BLIR BILLIGARE…

Som vi skrivit om tidigare så kommer priset på ansiktsmasker att sänkas i Spanien. Det obligatoriska användandet har gjort att kostnaden för framför allt familjer, blir en stor belastning på familjekassan. På det spanska fastlandet kommer man till slut att sänka momsen på dessa…

Läs mer