SÄKERT ATT FLYGA…

2020 avslutades som ytterligare ett år där flygsäkerheten segrade. Totalt omkom visserligen 299 personer i hela världen i flygolyckor under året – klart över det nollresultat som presenterades 2017.

Läs mer