FYREN BLIR MODERN…

Fyrtornet i Maspalomas skall till viss del renoveras för att komma att härbärgera en ny, modernare och mer effektiv turistinformation. När det hela står klart skall information om turistområdet kunna ges på ett attraktivare och mer modernt sätt.

Läs mer