VINDKRAFT…

För att finna miljövänliga energialternativ har vindkraften haft en tämligen kraftig utbyggnad på Gran Canaria. Framför allt i området från flygplatsen och söderut, kan mängder av vindkraftverk skådas.

Läs mer