COVID PASS…

Innan sommaren är det sagt att EU skall ha ett fungerande Covid pass, som gör det enklare för folk att resa. Dels kommer en eventuell vaccination att framgå av passet, liksom eventuella tester eller det faktum att personen i fråga haft Covid-19.

Läs mer