LITEN SPRIDNING…

Inför skolstarten i september fördes kraftiga diskussioner om huruvida normal skolgång, i salar och med fysiskt närvarande lärare var att rekommendera. Det framfördes stor kritik mot prepareringen av skolstarten och det kommande året, och många uppgavs till och med överväga att inte sända sina barn till skolan.

Läs mer