OVÄDER…

De senaste dagarnas regn och generella oväder har gjort livet trist för de få turister som finns på ön. Däremot är det glädje på många håll bland befolkningen och myndigheterna på ön.

Läs mer