FÖDELSEDAG…

San Fernando fyller 60år. Detta sker imorgon, måndagen den 1 mars 2021. Som artikeln i Canarias7 mycket riktigt påpekar, så är det få byar som exakt kan säga när de kom till. Men i fallet San Fernando vet man det. San Fernando idag har väldigt lite att göra med San Fernando för 60år sedan.

Läs mer