Kanariøyene har selverklært en klimatisk krisesituasjon i øygruppen. Det handler om en avgjørelse som den regionale regjeringen har tatt, med den hensikt å framskynde den kanariske lovendringen i forhold til de klimaendringer vi står ovenfor. Presidenten i den regionale regjeringen Ángel Víctor Torres (PSOE) tar til orde for å jobbe mot full elektrisk selvforbruk med fornybar energi, blant mange andre tiltak. Det råder politisk enighet om denne avtalen etter de katastrofale brannene som rammet Gran Canaria i sommer. 

Denne erklæringen som ble offentliggjort i slutten av august i sommer, er et første skritt i en handlingsplan for bærekraftige utviklingsmål som skal gjennomføres fram til 2030. Målet som har bred politisk enighet. Målet i utvidet forstand går ut på å redusere utslipp av forurensende gasser, samt implementere karbonabsorpsjonsmekanismer i enkelte fysiske miljøer på Kanariøyene. I tillegg skal det satses mye på forskning av klimaendringer. 

Godkjenningen av den kanariske klimaendringsloven “Ley Canaria de Cambio Climático” er et grunnleggende verktøy for å kunne sikre fremtidig biologisk mangfold, økosystemer, økonomi og fremtidige generasjoner, sier den kanariske ministeren for grønn overgang “Transición Ecologica”, José Antonio Valbuena. I utviklingen av denne normen for sunn økologisk framferd, forsikrer regjeringen at den vil ha konsensus fra det kanariske samfunnet og det vitenskapelige miljøet på øya. I tillegg vil arbeidet være basert på et samarbeide mellom de syv øyrådene (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Gomera, Hierro, Fuerteventura, La Palma) og deres tilsammen 88 kommuner. 

Hva er nytteverdien av en klimaendringslov?

Begrepet “klimatisk nødsituasjon” er et politisk verktøy som brukes for å plassere klima trusselen blant de prioriterte aksjonsaksene. En “nødsituasjon” innebærer at det haster med mobilisering, samarbeid, teamarbeid, prioritering og akselerasjon av alle mulige mekanismer for å tilpasse øysamfunnets territorium til nåværende og fremtidige virkninger, forklarer ekspert Ezequiel Navio til pressen.  

Ángel Víctor Torres Pérez (født 1966) er president i den Kanariske regjeringen. Han er også general sekretær i det kanariske sosialistiske partiet PSOE. Han er opprinnelig fra Arucas på Gran Canaria der han var ordfører fra 2011 til 2007. Han er utdannet ved universitetet i La Laguna på Tenerife der han tok sin doktorgrad i spansk filologi i 1991.

Med denne uttalelsen har den kanariske regjeringen sagt at det vil være mulig å etablere de nødvendige politiske, regulatoriske og ressursforpliktende verktøy for å stoppe tapet av et biologisk mangfold og gjenopprette tapte økosystemer. Det vil også kunne være mulig å oppnå en nullavfallspolitikk gjennom endret forbruk og sirkulær økonomi.

Formålet er derfor å støtte administrativt arbeid som fokuserer på utvinning av fruktbar jord, samt forbedrer effektiviteten av bevanning. Det er også særdeles viktig å avansere økonomiske modeller for lokaløkonomi som fremmer matsuverenitet, nærprodusert, skogbruk, landbruk og husdyrhold. Under den katastrofale brannen som herjet i sommer kunne man se at der denne alliansen eksisterte i primærsektoren, der fungerte den også som en brannmur og beskyttet bruke den i forebyggende formål.

En annen prioritering er å regulere fiske for å sikre bærekraften; etablere og styrke samarbeidsprogrammer med Afrika for å avbøte og bekjempe klimaendringer, samt å vedta forskjellige administrative forenklingstiltak får å oppnå de ulike målene som er definert i avtalen.