Honungs produktionen i kommunen San Bartalome de Tirajana bara ökar under de senaste åren har de kommit upp i 4o  biodlingar endast i detta område. Med mer än 1.000 bikupor blir dessa odlingar viktigare  och viktigare för kommunens ekonomi. De räknar med att bikuporna kommer att öka i antal samtidigt som kvaliteten på honungen ökar.

 Biodlarna deltar och anordnar flera marknader med smak provningar och försäljning av sina produkter. Odlarna på Gran Canaria deltar även i ett projekt som arbetar med att implantera mer kanariska bikupor och eliminera den inkräktande gula italienska biet. Det italienska biet är mer agresiv och kan flyga upp till 400 meters höjd och 8 kilometer i sökande av nektar. Detta är ett hot emot den inhemska arten som är mer  passiv och inte lika kapabel.