maj 15, 2024

Rösta i EU valet på Gran Canaria

I början av juni är det val till Europaparlamentet. I Sverige hålls valet den 9 juni. Då väljer medborgarna vilka som ska representera dem de kommande fem åren. Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 705 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet.

Eu Val

Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Antalet platser beror på landets folkmängd

EU-länder med stor befolkning har fler ledamöter än länder med liten befolkning. Inget land kan ha fler än 96 ledamöter eller färre än 6 ledamöter. På så sätt har ett land alltid tillräckligt många ledamöter för att kunna representera olika politiska grupper i landet. Ledamöterna väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna. Tillsamans med Grekland, Belgien, Portugal, Tjeckien, Ungern har Sverige 21. Top 4 länder nedan:

  • Tyskland 96
  • Frankrike 79
  • Italien 76
  • Spanien 59

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:
18 år senast på valdagen, och svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösta På Gran Canaria
Man kan rösta på det svenska konsulatet från den 27 maj tom 31 maj. Under följande tider:

Måndag 27: 09.00 – 13.00
Tisdag 28: 09.00 – 13.00 & 17.00-20.00
Onsdag 29: 09.00 – 13.00
Torsdag 30: Stängt för helgdag Dia de Canarias
Fredag 31: 09.00 – 13.00

Du behöver ha med dig en id-handling. Du behöver inte ha med dig ditt röstkort, men det underlättar om du har det. Om du inte är känd för röstmottagaren och inte har med dig en id-handling kan en annan person gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste vara minst 18 år och kunna visa en id-handling.

EU valet 2024