mar 5, 2024

Antalet födslar minskar drastiskt…

För var år som går, minskar antalet födslar på Kanarieöarna. Under 2023 minskade antalet med 3% jämfört med året innan.  Totalt föddes 11.854 barn under 2023 på Kanarieöarna.

För Spanien som land är trenden densamma, men minskningen är en procent lägre än på våra öar.

Under 2023 föddes 365 barn färre än under 2022. Det vill säga i genomsnitt ett barn mindre per dag. Kanarieöarna är därmed den 7:e spanska staten i minskningstakten.

Jämför vi året 2023 med 2019 så uppgår minskningen till 16,14%, eller i antal från 14.137 födslar till 11.854.

Samtidigt ser man tydligt att de födande mammorna blir allt äldre.  Antalet mödrar över 40 år har ökat med 19,3% under de senaste 10 åren i Spanien. En kommentar från det spanska statistikorganet, INE, menar att den ekonomiska situaitonen för unga människor gör att de väljer att vänta med att skaffa barn.

Även antalet dödsfall sjönk på öarna under 2023. Lokalt var minskningen 4,6%, medan den för hela landet var 5,8%. Men skillnaden mellan födslar och avlidna fortsätter att vara negativ för Kanarieöarna. Under 2023 var  antalet -5.992. Detta kan jämföras med  -1.919 år 2019, -3.308 år 2020, -4.417 år 2021 och -6.470 i fjol.
Canarias7

Städerska