feb 21, 2024

Traktoraksjonene har begynt på Kanariøyene
Drag Elektra

Foto : Oscar Godoy

Onsdag formiddag innledet bønder og oppdrettere sin demonstrasjons plan på og okuperer gatene i hovedstaden på Gran Canaria. De slutter seg til protestene som har pågått i flere uker i mange europeiske hovedsteder, og som også allerede har tatt over gatene i byer på det spanske fastlandet i flere dager. Under parolen ”Den kanariske landsbygda er plantet” demonstrerer produsentene onsdag mot en felles landbrukspolitikk (CAP) i EU som blir stadig ”mer restriktiv, regulerende og begrensende”, noe som ifølge dem gjør dem mindre operative, ruinerer dem og fører til at landsbygda fraflyttes. 

De avviser også at EU ”åpner opp” for import fra tredjeland ”med færre kontroller og lavere priser som konkurrerer med lokal produksjon”. Produsentenes mål er at publikum skal slutte seg til protestene, så på slutten av turen vil de dele ut bananer og tomater for å fremheve ”de lokale produktene” som de kjemper for. Bøndene vil altså gi bort tomater og bananer til folket foran regjeringsdelegasjonen som et symbol på protest.

Bakgrunnen for protestene er ikke bare et overdrevent administrativt byråkrati, men også høye produksjonskostnader, inntektstap og en alvorlig tørke som har ført til ødeleggelse av lokale produkter.

Hvilke krav stiller de?

De ber EU og sentralmyndighetene om gjensidighet. De krever samme kvalitets-, mattrygghets- og miljøstandarder for import fra et tredje land. De ber også om flere inspeksjoner ved grensekontrollpunktene (BIP) og om at sjøtransporten av varer mellom Fuerteventura og Tarfaya (Marokko) stanses på grunn av ”høy risiko for innførsel av skadedyr og husdyrsykdommer”. De ber også om at loven om landbruks- og matvarekjeden skal håndheves og styrkes for å gjøre den mer transparent og øke antallet inspeksjoner. De ber også om at den digitale dagboken tilpasses virkeligheten på øya. Bøndene ønsker bøndene at den skal tas hensyn til størrelsen og dyrkingsmetodene på gårdene på Kanariøyene, samt de kanariske produsentenes ressurser og kompetanse.

Produsentene har begynt sin mobilisering på Kanariøyene.

Traktorene startet kl. 11.00 i dag 21. februar fra Plaza Dr. Rafael O’Shanahan og kjører til Plaza de la Feria i Las Palmas.

Foto : Oscar Godoy