jan 3, 2024

Luftkonditionering räddar liv…

En undersökning gjord i Barcelona konstaterar att såväl uppvärmning samt möjligheter till nedkylning av bostäder har minskat antal dödsfall orsakat av kyla och värme i Spanien under de senaste 40 åren.

När det gäller luftkonditioneringen så menar undersökningen att den minskat antal dödsfall på grund av värme med 28,6 procent i perioden från början av 80-talet till och med december 2018. Denna siffra förstärktes ytterligare något om man bara tog hänsyn till perioder med värmeböljor.

Och, tillägger de ansvariga, detta trots att medeltemperaturen stigit med i genomsnitt 0,36 grader vart tionde år. Samma tendens, men ännu tydligare, gäller möjligheten till uppvärmning av bostäder. Här har antalet dödsfall minskat med drygt 38%. Undersökningen har tagit hänsyn till typen av bostäder, inkomster, utrustning i bostäderna, och utbildning.

Man understryker också det faktum att det är många som fortfarande inte har ekonomiska möjligheter att skaffa vare sig luftkonditionering eller uppvärmning. (Canarias7)

Luftkonditionering