Sedan år 2018 har antalet nyfödda barn bara sjunkit på Kanarieöarna. Fjolåret var inget undantag. Tvärtom. Under året föddes 12.047 barn på öarna. Detta är den lägsta siffra sedan statistiken påbörjades. Siffran innebär att det i genomsnitt föddes 33 barn per dag under 2022. Som jämförelse kan nämnas att siffran år 2000 var 52 barn per dag.

I andra änden är det tvärtom. Antalet dödsfall bara ökar. Under fjolåret avled 18.526 personer på öarna, vilket är en ökning med 8% från året innan.  Med andra ord dog 50 personer om dagen i fjol i genomsnitt. Detta kan också jämföras med år 2.000 då antalet var 33 personer per dag.

Detta betyder att öarna under de senaste fem åren haft fler dödsfall än födslar. Att invånarantalet på öarna trots det fortsätter att öka beror således på inflyttningen. Dels från andra regioner i Spanien, men också från andra länder. Endast två regioner i Spanien registrerade större tapp i födandet under 2022. Det gällde regionerna Castillo-La Mancha och Navarra. Dessa siffror återspeglas när det gäller Spanien i sin helhet. Totalt föddes 329.812 barn i landet, vilket är ett minimum i den nu 81 åriga statistikhistorien. År 2019 var det första året då genomsnittsfödslarna föll under 1.000 per dag. Under fjolåret var siffran 903. Endast fyra regioner i landet uppvisade ett ökande antal födslar, däribland Madrid.

Dödsfallen fortsätter att stiga i hela landet och uppgick i fjol till 462.370, det vill säga, en betydligt högre siffra än den gällande för födslarna.
(Canarias7)

Bebe