Fra og med lørdag 1. Oktober, organiseres det marked og byfest  i Fataga hver lørdag frem til slutten av året, fra kl. 10.00 til kl. 16.00.  Formålet er å utvikle lokalsamfunnet, og vise frem dens  kultur og historisk arv. Samtidig ønsker man å revitalisere Fatagas komersielle aktivitet, og sette derfor kjøpmenn og restaurantdrift i fokus.

’Dagen begynner med visning av lokalt handverk, levende musikk  leker for barn og avsluttes med Tapas-runde i restaurantene El Abaricoque, Grill Fataga, El Labrador og Bar Los Giles. En tapa med øl eller vin koster 2,50 euro.

Det tilbys også gratis busstransport fra San Fernando (registrering skjer på tel. 928 7234 00- 1805)

Vaccinering
Fataga By