För att lindra effekterna av de kraftigt ökade priserna på diesel och bensin, så beslutade den spanska regeringen i april att man skulle subventionera bränslet med 20 cent (ca. 2 kronor) per liter.

Nu visar det sig att beslutet skapat enorma problem för många bensinstationer, och enligt en artikel i tidningen Canarias7 så riskerar nu hälften av landets bensinstationer att få lov att stänga på grund av ekonomiska problem.

Anledningen är att regeringen fattade detta beslut i god tro att det skulle hjälpa det spanska folket. Men andra delar av det statliga verket har inte riktigt hängt med. Det har inneburit att en mängd stationer ännu inte fått tillbaka pengarna de legat ute med från staten.

Framför allt de mindre stationerna har nu oerhörda ekonomiska problem, och många har fått lov att ta lån för att klara sig fram till dess, som man hoppas, staten betalar ut de pengar som ju tillhör stationerna…
(Canarias7)

Bensinstation på La Palma