Försäljningen av lägenheter ökade kraftigt under februari månad i år. Det framkommer av statistik som presenterats av det spanska, officiella statistikorganet INE (Instituto Nacional de Estadistica).

Kanarieöarna hamnar på topp när man ser på uppgången i februari i år jämfört med samma månad i fjol. Uppgången hamnar på 52,2%.

För Spanien som helhet gäller samma tendens, även om i något mindre siffror. Totalt ökade försäljningen av bostäder med 24% jämfört med samma månad 2021.

Totalt genomfördes nästan 57.000 operationer, vilket är den bästa siffran i landet sedan 2008.

Den största ökningen gäller köp av brukta boenden, där ökningen var 28,4% medan nya bostäder ökade 9,2%.
(Canarias7)

Vaccinering