El Cabildo, som är ett politiskt organ som värnar om respektive ö’s intressen, har tagit beslutet att hjälpa till om man vill köpa en cykel, sparkcykel eller moped. Det är el Cabildo de Gran Canaria som satt 100.000 euros till sidan för att subventionera inköp av dessa elektriska och sålunda ”gröna” transportmedel.

Subventionen uppgår till cirka 40-50% av det totala inköpspriset. När det gäller mopeder är maximalt belopp 1.000 euros, 600 euros till cyklar och 150 euros för sparkcyklar.

Elsparkcykel Las Palmas

Intresset sägs vara stort och redan efter knappa tre veckor så har hälften av den avsatta summan betalats ut. Totalt gäller det 54 cyklar, 44 sparkcyklar och 11 mopeder.

Ansökningarna behandlas strikt efter ansökningsdatum och ingen skillnad görs beroende på den ansökandes ekonomi. El Cabildo säger sig studera möjligheten att avsätta ytterligare medel för ändamålet.

Ansökan görs på hemsidan till ”El Consejo Insular de la Energia” – www.energiagrancanaria.com
(Canarias7)

Cabildo subvention