Bara två av de åtta stora vattenreservoarerna som myndigheterna på Gran Canaria sköter är fyllda med mer än hälften av sin kapacidad. Det gäller Vaquero och El Mulato, som bägge är fyllda till 51% av sin kapacitet.

Totalt sett är dock genomsnittet för de åtta endast 14% fyllnadsgrad.

Efter ”Filomena”, ovädret som drog förbi under januari i fjol, fylldes reserverna på med drygt 4 miljoner kubikmeter på sju dagar. Då, i slutet av januari, var fyllnadsgraden ungefär 40% eller 5,48 miljoner kubikmeter. Vid årsskiftet 2021-2022 var denna siffra nere i 3,23 miljoner kubikmeter.

Dammen med mest vatten var vid årsskiftet ”Chira”, som då innehöll nästan en miljon kubikmeter.

Den största dammen heter Soria och har en total kapacitet på 32 miljoner kubikmeter, vilka aldrig fyllts upp. Vid årsskiftet hade Soria endast ca. 550.000 kubikmeter.
(Canarias7)

Vattendammen Soria Gran Canaria