Det finns flera olika typer av poliskårer i Spanien. Lokalpolisen går under namnet ”Policia Local” medan en annan kår känns igen som ”Policia Nacional”. Och så finns det den grupp som går under namnet ”Guardia Civil”. På Kanarieöarna finns dessutom ”Policia Canaria”.

Här handlar det nu om gruppen ”Guardia Civil”. Det finns totalt 3.400 personer anställda inom kåren på Kanarieöarna. En siffra som är på tok för låg för att kunna ge den hjälp och service som krävs. Dessutom, menar kårens egna förbund, löper polismännen/kvinnorna en risk då det inte finns tillräcklig back up i händelse av en situation.

Det är inrikesministeriet som tillsätter poliser. För att antalet skall bli det korrekta så går man efter antalet personer som är skrivna i de olika regionerna. Således en beräkning som inte alls fungerar på Kanarieöarna, då man här också måste ta hand om all turism samt, inte minst, alla problem med flyktingar som ankommer nästan dagligen.

Förbundet menar att man behöver ungefär 1.000 fler poliser ”guardia civil” på Kanarieöarna för att allt skulle fungera som det borde.
(Canarias7)

Guardia Civil på gatan