Den kanariska regeringens överklagande över beslutet man fick från högsta domstolen på öarna fick visst medhåll av landets högsta domstol – i Madrid.

Myndigheterna på Kanarieöarna vill ha möjlighet att införa ett utegångsförbud på de öar som hamnar i restriktionskategori 4 i tiden 00.30 – 06.00. Detta givetvis för att undvika så många sociala arrangemang, fester och annat under natten, och på så sätt begränsa smittan.

Kö till global buss

Högsta domstolen i Madrid gick till viss del med på detta. Dock menar de att beslutet inte kan generaliseras och gälla en hel ö. Införande av rörelsebegränsningar måste ske per kommun.

De kommuner som under har en smittokvot under sju dagar på mer än 154 per 100.000 invånare kan införa detta utegångsförbud. Under 14 dagars tid.

Ännu har vi inte sett några kommentarer eller beslut från de kanariska myndigheterna.

Bussbolaget ”Global” som sköter kollektivtrafiken mellan Las Palmas och syd, bland annat, har beslutat att dra ner på avgångarna under helgerna mellan 00.00 – 06.00. Anledningen är att man sett en oerhörd ökning av ungdomar som utnyttjar dessa linjer för att ta sig fram och tillbaka. Under förra helgen reste 25.000 personer, de flesta ungdomar, mellan nord och syd och vice versa i tidsrummet 22.00 till 06.00. Man misstänker att en stor del av dessa reser för att vara med på fester som anordnas. Bolaget beklagar de problem beslutet kan innebära för de som använder bussen för att ta sig till och från jobbet.
(Canarias7)

Lokal Polis vaktar