Under många år har man arbetat med ett projektet att bygga en tåglinje från Santa Catalina torget i Las Palmas och till Meloneras nere vid fyren i Maspalomas.

Sträckan, som mäter 57,8 kilometer skulle förses med 11 olika tågstationer och därmed skapa ett miljövänligt alternativ till dagens bil och buss.

Dessutom finns begränsningar för att ytterligare kunna bygga ut den motorväg som idag kopplar ihop sträckan.

Tidigare ekonomiska beräkningar har visat att det finns ett underlag för att kunna räkna hem projektet, som skall finansieras med såväl statliga som med EU pengar enligt beräkningarna.

Nu har emellertid Universitetet i Las Palmas gjort en egen uträkning när det gäller ekonomin och kommit fram till helt anda siffror. Förlusterna skulle bli stora visar denna uträkning. Både gällande själva byggandet men också driften av järnvägen. Anledningen är att betydligt färre människor skulle välja tåget än man tidigare trott. Detta är åtminstone vad universitetet kommit fram till efter att ha intervjuat 500 personer.
(Canarias7)

Tåg Gran Canaria