Sedan 2007 har vi våran online version där vi erbjuder annonsering. Vi har olika sektioner såsom vandra med oss, månadens vin och en sista nytt sektion, där de senaste nyheter och händelser som inte kom med i vår pappers utgåva läggs ut under veckan. Nedan följer en prislista:

Annonser på www.dagnatt.com