Sol, vind och vatten

Jag har i drygt tio år skrivit och berättat om grevefamiljen Vega Grandes aktiviteter i samspel med svenskar på södra delen av Gran Canaria. Nu kan de kanske återigen bli en del i vår nutidshistoria.

Av Birgitta Frejhagen
Mail: [email protected]

Dammen

På 1950-talet var det den nuvarande grevens farfar som initierade bygget av Soriadammen nära Arguineguín. Han var tekniskt intresserad och dammen blev den största då på Kanarieöarna. Den är så stor att den ännu aldrig blivit helt fylld med vatten.

På 1960- och 1970-talen åstakom den nuvarande grevens pappa, utifrån sin visionen och en internationell arkitekttävling, en 17 km långt turistområde i San Agustín och Maspalomas.  Och nu sluter sig cirkeln! Den unge greven Alejandro del Castillo, som tillträdde när hans pappa dog för två år sedan, kan få uppleva att Soriadammen, som hans farfar tog initiativ till, kan bli navet i Gran Canarias klimatomställning och framtidssatsning på förnyelsebar energi i form av sol, vind och vatten!

För alla satsningar på sol och vind kräver någon form av batteri. Solen lyser inte alltid och vinden mojnar då och då.  Soriadammen och den närliggande Chiradammen kan tillsammans bli det batteri som behövs i Gran Canrias satsning på förnyelsebar energi.

Vad handlar detta om? Jo, när vinden mojnar stannar vindkraftssnurrorna, ingen el produceras, och ingen el skickas längre ut över ön!  Men då öppnar man i stället dammluckorna i Chiradammen och låter vattnet rusar ner till Soriadammen – via ett vattenkraftverk. På vägen ner genereras el i vattenkraftverket och elen skickas ut över ön. När vinden tar fart använder man el från vindsnurrorna på natten när elbehovet på ön är som minst, och lyfter igen upp vattnet från Soriadammen till Chiradammen. Och då är dammsystemet redo för nästa gång vinden mojnar!

Det här ”batteriet” kan garantera 60% av öns maxbehov av el-energi i 18 timmar.

Samspelet mellan sol, vind och vatten utnyttjas alltså för att Gran Canaria ska leva upp till Parisavtalets krav på minskade växthusgaser och därmed bidra planetens framtid – och därmed våra barn och barnbarns framtid.

Men det är också viktigt att öka öns självförsörjningsgrad och minska kostnaderna för långa leveranser av olja, gas och bensin till ön. Och dessutom! Att minska ökenutbredningen genom att trygga det vatten som behövs till jordbruket och för den biologiska mångfalden. Och att bidra till ekonomisk och social jämställdhet och allt det andra som finns som krav i FNs Agenda 2030.

Vi är ganska små inför dessa stora ord och krav, men någon har sagt att även en elefant kan ätas upp om man tar den i små stycken..

Alltså Vad är på gång på Gran Canaria? 

Ambitionen är att år 2026 ha ett batteri igång som backar upp en kraftig utökning av sol och vindenergi på ön och samtidigt minska konsumtionen av gas, olja och bensin. 

Om du inte tar med någon bild ska allt det gulmarkerade tas bort.

När läget blivit stabilt använd vi el från vindsnurrorna till att lyfta tillbaka vatten från Soriadammen upp till Chiradammen.

Dessutom kommer man via en avsaltningsanläggning vid havet leda upp sötvatten till Soriadammen för att trygga vattenförsörjningen i dammarna. 

Detta låter och är kanske alldeles utmärkt och avgörande viktigt för allas vår klimatomställning. Men projektet har planerats i 20 år Har definierats i en lag från år 2017. Analyserats och avgränsats i en strategi för alla kanarieöarna, och kommer troligen både att stödjas av Spanien och EU. 

Dessa steg och beslut säger något om projektets storlek och att det berör ytterst väsentliga förutsättningar för människor och natur på Gran Canaria. Och det finns motstånd mot projektet. Människor samlas i facebookgrupper och diskuterar projektet. I februari 2023 samlades 150 personer fysiskt runt dammarna för att visa sin oro och understryka sina krav på ökad säkerhet eller på alternativa projekt. 

Fernando Celis är make till före detta svenska honorärskonsuln på Kanarieöarna. Fernando är idag pensionär från ett långt arbetsliv som ingenjör med inriktning på energi och förnyelsebar energi. Från 1998 och fram till pensionen arbetade han på Planta Eólico en Canarias. Bland annat med de första projekten med vindkraft och solenergi på Gran Canaria. 

-Vi har gjort alldeles för mycket storskaliga lösningar som tex motorvägarna. Vi behöver inte nya storskaliga lösningar för vår infrastruktur säger Fernando om sin allmänna inställning till de investeringar som nu behöver göras. 

-Batterierna är under stark utveckling och inom 5 år kan de till exempel vara utan litium. Vi kan redan producera elenergi lokalt. Varje familj eller företag kan i huvudsak producera hela sitt eget energibehov på taket och använda den i hushåll eller verksamhet och som bränsle i elbilar. 

-Men befintliga bilar ska självklart först användas sin livslängd ut. Men till dess kan och bör man byta till fossilfritt bränsle.  Dvs köra dieselbilar på 100% biodiesel och bensinbilar till 50% på etanol.  Eller till och med bygga om motorerna så de kan drivas med biogas. 

Fernando är väl medveten och pressad av hur bråttom det är med klimatomställningen.

-Den förnyelsebara energin måste fram för klimatets skull, men också för den biologiska mångfalden och inte minst ekonomins skull. Men brådskan får inte leda oss till att göra fel som är irreversibla, säger han.Och det finns alternativ runt hörnet framför allt med vätgas som lagringskälla, marin energiproduktion och stora elektroniska batterier.

Planlösning på inställningarna

 -Skulle jag idag tvingas säga ja eller nej till Salto de Chira, som projektet i Arguiniguin heter, så vet jag faktiskt inte vad jag skulle svara. Jag kan inte säga vad som är rätt! 

-Men jag vet att det fortfarande fattas viktiga konsekvensanalyser. Och projektet kommer inte trygga mer än 25% av öns energibehov.

Tillbaka till aktivisterna. Projektet Salto de Chira arbetar enligt en

fastslagen miljöplan som bland annat säger att det ska finnas en arkeolog närvarande vid bygge och sprängningar på arbetsplatsen. Enligt aktivisterna verkar detta inte ha varit fallet. Hällristningar har kommit i dagen som man tror kan hänföras till öns ursprungsbefolkning, guancherna. 

Kanske hade aktivisterna rätt i februari när de krävde ett stopp av arbetet runt dammarna, så man kan utreda värdet i dessa gamla ristningar?

Efter denna djupdykning i projektet Salto de Chira och dess för- och nackdelar kan man nog ändå konstatera att Cabildot har en samlad omställningsplan, som i stora delar är redo att sättas i verket. 

Där ingår stort och smått. Till exempel:

• Det elektriska tåget mellan Las Palmas och Maspalomas, som planerats i årtionden! Ska man komma till rätta med växthusgasutsläppen från bilströmmarna mellan nord och syd på ön, så är tåget eller förnybart bränsle i alla bilar och bussar de realistiska alternativen. Ett problem är fortfarande länken från tåget till varje enskild slutadress. 

Men både Spanien och EU lär nu vara beredda att bidra till tågbygget. 

• För alla orter med mer än 50 000 invånare finns nu en lag som säger att koldioxidfria zoner måste införas. Dvs områden där inga bilar får köra in, än de som ska till en specifik adress inom området därför att någon bor där eller ska leverera något dit.

De flesta tak ska täckas av solpaneler. De dammar som redan finns, plus några nybyggda, ska byggas ihop med Chira/Soria till ett nät som tryggar vattenbehovet för jordbruk, natur och människor.

• Den västra delen av ön skyddas som naturpark.

• En kampanj och utbildningsplan ska genomföras för att ge alla medborgare möjlighet att medverka i dessa omställningar.

• Det finns finansiellt stöd till exempel för investeringar i solenergi.

Allt detta är naturligtvis viktiga politiska frågor. Och det betyder att utfallet av valet i maj 2023 i kommunerna och kanske än mer i Cabildot, kommer att påverka hur mycket och vilka av dessa planer som genomförs.

Det innebär också att kanarier och de som är skrivna på Gran Canaria då har möjlighet och kanske till och med bör säga sitt om vad som bör göras!

Planlösning på inställningarna