En viss form for positivisme

Triste tall viser i dag at Spania har gått forbi Italia i antall smittade av Corona-viruset. 117.710 mennesker har så langt blevet smittade, selv om man snakker om en tydelig stabilitet i antall døde, og en nedgang i antall smittede pr døgn. Altså en viss form for optimisme midt oppe i all elendigheten…..

Läs mer