–       Dette er en rettslig falitt, sier høyesterettsdommer Juan Luis Ibarra i Pais Vasco. Med det ønsker han å gi en offentlig unnskyldning til Maguette Mbeugou familie, etter at hun ble drept av sin mann den 25 september i år. Han ønsker også å be hele samfunnet om unnskyldning fordi man generelt ikke vurderer risikoen høyt nok, og tar situasjonen alvorlig nok, når kvinner anmelder vold i nære relasjoner til rettssystemet.

På 48 timer ble to barn og tre kvinner drept av sine nærmeste, den siste uken i september i år. Så langt i år er 38 kvinner drept som følge av vold i hjemmet.

Klokken fem på en tirsdags morgen dreper en far sine to små døtre, før han begår selvdrap. Han var anmeldt to ganger av sin fru, som også er barnas mor, og dømt av den spesielle domstolen for kvinnemishandel. Dommeren, som tilsynelatende var “spesialist” på området imøtekom ikke kvinnens ønske om beskyttelse for seg og jentene etter avsagt dom i februar i år. Da hadde hennes  mann truet med følgende; “Nå kan du ta farvel med jentene dine, for jeg skal sørge for å frata deg det kjæreste du har i livet”. Anmeldelsen ble arkivert og saken lagt død.

Samme tirsdag, bare fire timer senere blir Nuria Alonso knivstukket til døde av sin  ex kjæreste i Granada. Hun hadde også tidligere anmeldt han to ganger for mishandel. Han ble løslatt mot en advarsel. Hun ble snudd ryggen til av et system som tilsynelatende skal beskytte henne.

I Bilbao klarer politiet å ta ektemannen til Maguette Mbeugou bare timer etter at han har skjært halsen av henne. I desember i fjor anmeldte hun han, men saken ble henlagt.

Den femte kvinnen ble drept på torsdag i Malaga. Mauela C.S. ble funnet i en blodpøl, ille tilredt og ihjel stukket av sin ektemann. Hun hadde anmeldt han måneder tidligere og han var ilagt en dom på besøkelsesforbud den 15 juli. Han hadde en tilsvarende dom fra et tidligere forhold til kvinne.

Itziar, moren til de to drepte barna i Castellon, Nuria Alonso, Maguette Mbeugou og Manuela C.S. hadde alle tidligere anmeldt sine drapsmenn. Tre av er nå døde og den fjerde har mistet sine to mindreårige døtre.