På Kanarieöarna har genomsnittslönen ökat de senaste 15 trimestrarna till den högsta genom tiderna och har slagit  med liten marginal det tidigare rekordet år 2008. Den  ligger idag på  1.427€. Stigningen ifrån 2017 till 2018 är en ökning på 1,3% vilket motsvarar 18€ mer i lön i månaden sedan förra året.

 

Även om om lönen på öarna har stigit till höjder som tidigare icke skådats så fortsätter de vara på näst sista platsen jämfört med de andra autonomiska regionerna. Extremadura med en ökning på 0,9% sedan förra året är den enda regionen som ligger under öarna med 1.333€ i månaden.

Men då priserna har stigit under de senaste 2 åren har påverkat köpkraften och även om lönen stigit minskar köpkraften i nästan alla regioner i landet.