I April fick 627 fler personer arbete på öarna


April förstärker trenden för de sista månaderna med fler arbetstillfällen och där med bättre ekonomi på öarna. De senaste 6 månaderna har arbetslösheten minskat, per idag är det 213.141 arbetslösa på öarna vilket motsvarar en minskning på 0,29% jämfört med förra månaden. År 2018 siffror har minskat med 12.561 personer och det är en förbättring med 5,57% jämfört med 2017.  I hela landet minskade de arbetslösa under april med 2,5% , 86.683 fler personer fick jobb.