Widerøe, norsk flyselskap grunnlagt i 1934 av Viggo Widerøe. Widerøe var heleid av SAS fra 2002 til 2013, hvor 80% av eierskapet ble tatt over av en investorgruppe. Etter dette har SAS solgt seg helt ut, og selskapet eies nå av WF Holding AS.

HISTORIE
Widerøe’s første rute Oslo (Ingierstrand) – Kristiansand – Stavanger – Haugesundåpnet i 1934 og fraktet post, aviser og passasjerer med sjøfly. I 1936 åpnet Widerøe postrute Tromsø – Honningsvåg, senere nattpostflyrute Oslo – Göteborg i samarbeid med DNL, begge gikk inn etter forholdsvis kort tid. I 1937 startet postruten Trondheim – Kirkenes i samarbeid med DNL. Widerøe inngikk i 1954 en samarbeidsavtale med SAS og drev i mange år sjøflyruter i Nord-Norge. I 1968 fikk Widerøe prøvekonsesjon på kortbaneflyruten på Helgelandskysten, og senere fikk selskapet konsesjon på alle kortbaneflyruter på Vestlandet og i Nord-Norge. Overtok i 1989 Sandefjord-selskapet NorskAIR (tidl. Norsk Flytjeneste) fra A/S Kosmos.
I 1970 ble Widerøe refinansiert med Fred. Olsen, SAS og Braathens SAFE som hovedaksjonærer. Fred. Olsen-selskapenes eierandeler ble i 1997 overtatt av SAS, som dermed eide over 60 % av aksjene. SAS kjøpte de resterende aksjene i 2002, og rutenettet til Widerøe ble samordnet med rutene til SAS og Braathens (overtatt av SAS samme år). I mai 2013 ble 80% av eierskapet tatt over av en investorgruppe som består av selskapene Torghatten ASA, Fjord1, og Nordland fylkeskommune, og eierskapet til SAS ble redusert til 20%.
Widerøe drev i mange år en foto- og kartavdeling, som utviklet seg til en av de mest moderne i Europa. Den ble i 1970 overført til Fjellanger Widerøe Foto i Trondheim.

VIRKSOMHET
Selskapet har hovedkontor i Bodø med lokale baser på Gardermoen og Torp, samt i Tromsø, Bergen og Stavanger. Widerøe’s trafikkerer regionale og lokale flyruter i kortbanenettet på Vestlandet og i Nord-Norge, samt har ruter til utlandet (Sverige, Danmark og Storbritannia) fra Sandefjord (Torp), Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Flyflåten bestod ved utgangen av 2016 av 41 fly (Dash 8); i perioden 1968–2000 var selskapet også kjent for sin bruk av flytypen Twin Otter.
Våren 2018 faser Widerøe inn 3 stk regionale jetfly av typen E190-E2. I tillegg har selskapet ytterligere opsjon på 12 fly av samme type. Widerøe blir lanseringsselskap for denne flytypen. De første flyene stasjoneres på Sandefjord lufthavn, Torp og Bergen lufthavn, Flesland.
I 2015 fraktet Widerøe 3,07 mill. passasjerer, og hadde en omsetning på 3,94 mrd. kr. Omkring 1500 ansatte.