jul 6, 2024

Strømnettet i turistområdene sør på Gran Canaria skal forsterkes

Redeia-selskapet ”Red Eléctrica”, som er ansvarlig for overføring og drift av elektrisitetssystemet sør på Gran Canaria, har tildelt ABB ordrer på synkronkondensatorer (også kjent som synkronkompensatorer eller SC) for å forsterke strømnettet, øke kvaliteten på forsyningen og sette fart på energiomstillingen sør på Gran Canaria, der REE gjennomfører Chira Soria-prosjektet.

”Vi jobber for å sikre et mer pålitelig, robust, smart og sammenkoblet strømnett som er klart til å møte utfordringene med energiomleggingen, spesielt på øynettene våre.

 Synkronkompensatorer er en ideell løsning i systemer på øyer, ettersom de gir tekniske muligheter som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten på øyene, og gjør det mulig å gjøre ytterligere fremskritt i integreringen av fornybar energi for å nå målene som er satt”, sa Juan Bola, direktør for systemdrift i Red Eléctrica utenfor fastlandet, til den lokale nettavisen Maspalomas24H.  ”ABBs forslag om synkronkompensatorer gir stor merverdi med en fullt integrert tilnærming, basert på en utmerket teknisk løsning og kompetanse”.

Den integrerte løsningen, som også omfatter elektrisk utstyr og automasjonsutstyr, vil spille en viktig rolle i å opprettholde stabiliteten, påliteligheten og kontinuiteten i nettverkene på øyene etter hvert som de integrerer stadig mer fornybar energi for å oppfylle Spanias mål om energiomlegging. Ordren ble bokført i første kvartal 2024. Ingen finansielle detaljer ble offentliggjort.

Prosjektet er en del av nettutviklingsplanen for 2021-2026, som vil gjøre det mulig å integrere 67 prosent fornybar energi i kraftproduksjonen, noe som vil bidra til å nå målene i Spanias nasjonale integrerte energi- og klimaplan for 2021-2030 (PNIEC). PNIEC 1 har som mål å redusere utslippene av klimagasser med 32 % sammenlignet med 1990, og å få 81 % fornybare energikilder inn i kraftsystemet. Ifølge data fra Red Eléctrica vil fornybar energi utgjøre mer enn 50 prosent av den spanske kraftproduksjonen innen 2023.

Tre av synkronkondensatorene skal utplasseres på Kanariøyene, der Red Eléctrica også gjennomfører viktige prosjekter for å fortsette å gjøre fremskritt i energiomstillingen, som Salto de Chira og samtrafikkforbindelsen mellom Tenerife og La Gomera.

Avkarbonisering av energiproduksjonen er et viktig element på veien mot energiomstilling

”Gjennom våre integrerte automatiserings- og elektrifiseringsløsninger leverer vi produktivitet, pålitelighet og energieffektivitet for en lavkarbonverden,” sier Brandon Spencer, konsernsjef i ABB Energy Industries. ”Dette er spesielt viktig for å skape avkarboniserte kraftnett med stabilitet og pålitelighet til å absorbere og overføre store mengder fornybar energi.”

ABB skal levere en komplett, integrert løsning som spenner fra innledende systemstudier til detaljprosjektering av elektro- og automatiseringsutstyr, installasjon av synkronkondensator-løsningen integrert med prosjektledelse og opplæring.

Utfordringen er å nå denne ambisjonen og samtidig opprettholde stabile og pålitelige kraftnett, sier Heikki Vepsäläinen, leder for ABBs divisjon for store motorer og generatorer. ”Det er her synkronkondensatorer vil spille en nøkkelrolle. Vi er glade for å begynne å samarbeide med Red Eléctrica om dette prosjektet, som vil demonstrere hvordan teknologien vår kan løse utfordringen med treghet, slik den har gjort i andre øymiljøer.”

Vill du läsa mer om Chira Soria prosjektet se: Sol, vind och vatten