I den spanske provinsen Castilla y Leòn er det nesten umulig å få abort. Kvinnene her må reise til en annen provins, og dessuten betale inngrepet av sin egen lomme.

I regionen Castilla y Leon er det fem provinser der de ikke har vært praktisert abort inngrep siden 2010. I dette området har over 40% av kvinnene som valgte å avbryte sitt svangerskap, fått betale  selv.

Muligheten for å ta abort i Castilla y Leon har vært i søkelyset siden regionens visepresident, Juan Garcia Gallardo fra det høyreekstreme partiet VOX kunngjorde en rekke anti-abort tiltak som han ville gjennomføre i felleskap med regionstyrets flertalls partner PP.

Juan-Garcia-Gallardo VOX

Juan Garcia Gallardo från partiet VOX

Det dreier seg om tiltak som pålegger og forplikter helsepersonell å tilby kvinner som ønsker abort at de først skal lytte til fosterets hjerteslag og ta en 4D-ultralyd. Tiltakene er allerede godtatt av de konservative.

Nå har regionstyrets president, Fernández Mañueco febrilsk forsikret om at dette ikke vil være obligatoriske tiltak, hverken for helsepersonell eller for de kvinner det gjelder. Dette gjorde han etter at helsedepartementet utstedte et formelt krav om at regionen Castilla y Leon måtte avstå fra å godkjenne eller bruke tiltak som bryter med gjeldene regelverk.

Bortsett fra disse anti-abort tiltakene som de konservative ønsker å pålegge folk, er realiteten, som nå har kommet fram i lyset, at det praktiseres sterke hindringer for å få utført en abort i Leon y Castillo. Og slik har det vært i mange år.

Det er fem provinser i denne regionen som ikke har rapportert om en eneste abort siden 2010, på tross av at loven om fri abort tredde i kraft samme år, altså i 2010. Fra 1985 frem til 2010 kunne abort bare utføres i tre tilfeller: ved voldtekt, risiko for den fysiske eller mentale helsen til den gravide, eller ved påbevist misdannelse hos fosteret. Men i 2010, ble loven om fri abort godkjent, og tillot avbrudd i svangerskapet opp til 14. uke. Etter uke 14 kan svangerskapet kun avbrytes i helt spesielle tilfeller.

Loven sier helt klart (artikkel 19) at alle kvinner skal sikres lik tilgang til fri abort uavhengig av hvor de bor.

I de årlige rapportene om frivillige svangerskapsavbrudd (IVE), utgitt av Helsedepartementet, vises det at i provinsene Àvila, Palencia, Segocia, Soria og Zamora ikke har blitt utført en eneste abort på 12 år.

Kan det bety at ingen kvinner i de nevnte provinsene har ønsket å abortere? Slik helsedepartementet selv forklarer i sin metodikk så har det foreligget mange forespørsler. Bare i 2021 var det 776 søknader i disse provinsene, men ingen utførte inngrep. Med andre ord har disse kvinnene blitt henvist til andre provinser for å få gjennomført intervensjonen. De som likevel har fått utført en abort i Castilla y Leon har måttet ty til private klinikker, og da oftes for en høy pris.

Selv om Castilla y Leon i dette tilfellet har utmerket seg, og derfor fått mye oppmerksomhet, kan man lese i helsedepartementets rapporter at en ekstrem andel av de aborter som utføres generelt i Spania, gjøres på private klinikker.

Nå tar naturlig nok kvinne til gatene i protest og diskusjonene går heftig for seg. Sentral regjeringen påpeker at Abortloven av 2010 skal gjelde for hele landet, men visepresident Juan Garcia-Gallardo går ut i offentligheten og sier at de ikke lar seg skremme av hva den spanske regjeringen sier, og at de ikke vil vike en tomme i sin sak!