Boligmarkedet  i Spania tilsier at man verken er på vei inn i en boble,  eller er på vei mot et nytt “krasj”!!

Euforien som boligeiendomssektoren i Spania har opplevd begynner å avta, men dette betyr ikke at boliger er på vei mot et krasj som forventet i andre europeiske økonomier.

– For første gang på mange år er situasjonen i Spania mye bedre enn i resten av de europeiske landene når det gjelder boligsektoren, sier Antonio de la Fuente, direktør for corporate finance i konsulentselskapet Colliers.

Renteøkningen som sentralbankene gjennomfører i sin kamp mot inflasjonen, skaper bekymring for hvilken innvirkning innstrammingen i de finansielle forholdene kan ha på eiendomsmarkedene. “I mange utviklede økonomier har boligprisene steget veldig betydelig de siste årene, en trend som akselererte under pandemien og har ført til frykt for at en eiendomsboble har dannet seg,” forklarer den siste rapporten fra Caixabank Research, som forsikrer at “risikoen for en eiendomsboble synes begrenset i Spania».

Overoppheting
CaixaBank Research har utarbeidet en rangering for å vurdere dagens tilstand i boligmarkedet og risikoen for overoppheting basert på data fra Eurostat, Dallas Federal Reserve, ONS (UK) og OECD.

Markedene som gir størst bekymring er de der den oppadgående trenden allerede fant sted før pandemien, “siden det ville reflektere langsiktige strømmer og akkumulering av ubalanser over lengre tid.”

I denne gruppen av land skiller New Zealand, Canada og Australia seg ut, hvor det også var en betydelig økning i boligprisene under pandemien, en økning i vekten av boliginvesteringer og høye gjeldsnivåer fra familier.

I Europa vil de mest bekymringsfulle tilfellene være Nederland, Luxembourg og Norge og Sverige, siden alle indikatorene viser klare tegn på overoppheting. «I noen av disse landene, som Australia, Canada, Sverige og New Zealand, begynner vi allerede å se tegn på en endring i trenden i eiendom (prisene korrigeres allerede nedover) som et resultat av pengepolitikkens innstrammingsprosess. og år med makropudensiell politikk,” forklarer rapporten.

Hus med balkonger