Cochinilla, den lille kaktus lusen på Kanariøyene, som et karminrødt naturlig fargestoff er hentet fra, er på god vei mot internasjonal berømmelse. og vil gjøre seg bemerket sammen med en stikkende kaktuspark i Ingenio, drevet av en ung bonde, Lorenzo Pérez. Det skal være nært forestående å få Europa til å gi godkjennelsen eller sertifiseringen som vil gjøre fargestoffet fra øygruppen til den første organiske fargen i verden. Det fantes ingen spesielle regler for den spesifikke sertifiseringen, men det vakumet ser nå nesten ut til å være løst.

Jobben er allerede gjort, nå gjenstår bare en formalitet. Ifølge Lorenzo Pérez har han hatt møter med de organer i Spania som kontrollerer og gir godkjenningsmerke for økologiske landbruksprodukter. Sammen har de også utarbeidet den tekniske standarden som må være på plass for å kunne gi Ø-merket til fargestoffene fra Cochinilla lusen.

Lorenzo Pérez, som i tillegg til selv å dyrke frem Cochinilla lusen også representerer andre bønder i form av formann i interesse organisasjonen, har lenge forsøkt å fremme dette intitativet.

Det neste skrittet, påpeker Pérez, vil falle på sentralregjeringen i Madrid, som vil måtte bringe dette forslaget inn for EU, i henhold til bestemmelsene i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2018/848 av 30. mai , 2018, om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Når dette blir godkjent, vil denne kanarisk-inspirerte tekniske standarden ha europeisk dekning, og vil i sin tur tillate den kanariske regjeringen å utstede den tilsvarende regionale godkjennelsen.

Pérez legger ikke skjul på sin tilfredshet, etter lang og intens jobbing. For fra det øyeblikket Kanariøyene får denne økologiske godkjennelsen, vil Cochinilla lusen ha alle kvalitetsanerkjennelsene som et landbruksprodukt kan ha på EU-nivå. I dag har det såkalte røde gullet på Kanariøyene allerede det regionale Ø-merket og den prestisjetunge beskyttede opprinnelsesbetegnelsen.

Lorenzo Pérez

Lorenzo Pérez, plockar lusen