Nasjonalt lotteri gav million premie til en heldig vinner fra Telde på Gran Canaria den 6 august. Den lykkelige vinner får utbetalt 2,1 millioner euro etter å ha kjøpt lodd nr. 69159 på kjøpesenteret Al Campo. Det opplyses til pressen at vedkommende som vant, ”abonnerer” hele året på det samme nummer, som helt sikkert er av en helt spesiell betydelse for hen. Derfor er det spesielt gledelig at lykken stod hen bi, sier Alberto Suárez som er ansvarlig for det aktuelle nasjonale lotteriets utsalgsted i Telde.

Vaccinering