Fram till nu har denna sommar på öarna varit ganska behaglig, inte allt för höga temperaturer och även en del regnskurar har förekommit.

Men nu varnar AEMAT (spanska meterologiska insitut) för ovanligt höga temperaturer, de utfärdar orange varningsnivå. Det kan bli upp til 40 grader på vissa delar av öarna. I samband med denna värmebölja får vi även en Calima (dammpartiklar i atmosfären).

Varningen utfärdas från idag  med temperaturer mellan 34-39 grader och under lördagen upp mellan 37-39 grader. Öregeringen varnar även lokalbefolkningen för stor risk av skogsbrand då det kommer att blåsa varma vindar och vara höga temperaturer även i skogsområden.

Så stäng alla fönster och dörrar under dagen och vädra ut under natten. Drick mycket vatten och undvik sportsliga aktiviteter under ljusa delen av dygnet.
(Canarias7)

Vaccinering