Ingen övertid ! Och inga extra insatser för att lösa problem. Så lyder orden från lokalpolisen och brandkåren i Las Palmas.

Enligt ansvariga för respektive kår så är man uppriktigt trötta på att gå och vänta på att kommunen skall ta sitt ansvar.

Dels efterlyser man betalning för övertid som går tillbaka till 2021 och som ännu inte betalats. Det handlar om 689.000 euros.

Dels klagar man på både fordonsflotta, uniformering och de installationer där man måste arbeta. Fordonsflottan är ofta gammal och trasig och stora delar av den sägs stå på verkstad.

Dessa hot kan komma att sätta käppar i hjulen för genomförandet av två riktigt stora evenemang i Las Palmas om man inte kommer överens om en lösning. Det handlar om den stora festligheten på Canterasstranden för att fira den spanska midsommaren (San Juan) och genomförandet av en hel del aktiviteter som tillskrivs karnevalen, som bara till viss del genomfördes som planerat i februari och mars.

Både under 2018 och 2019 ställdes olika evenemang in i Las Palmas på grund av liknande problem.
(Canarias7)

Brandbil Las Palmas