Från och med idag, den 20 april, så upphör det obligatoriska kravet om att använda ansiktsmask inomhus i Spanien.

Beslutet var aviserat sedan 10 dagar tillbaka, men trädde i kraft idag, efter det att den spanska regeringen godkände lagen under gårdagen.

Fortfarande finns det emellertid några undantag där masken fortfarande skall användas. Generellt gäller det för sjukhus, kliniker och äldrevård. I denna kategorin ingår också apotek, varför man inte får glömma masken när man skall köpa medicin…

Kollektivtrafiken är ett annat område där mask fortfarande måste bäras. Till kollektivtrafiken tillhör, vid sidan av buss, tåg och t-bana, även flyget, båttrafik (utanför sin egen hytt) och kabinbanor.

På företagen är det ett beslut som skall fattas av avdelningen för risker inom arbetet (riesgos laborales).

Generellt gäller dock att ansiktsmasken är frivillig att använda från och med idag. Rekommendationer för äldre samt för områden där ventilation inte är tillräcklig, eller där man inte kan bibehålla 1,5 meters avstånd gäller dock fortfarande.
(Canarias7)

Ta av masken