Kommunen i Mogan beslutade redan år 2020 att höja hyran av en marknadsplats i Arguineguin och/eller Puerto Mogan.

Men så kom pandemin och kommunen sköt höjningen på framtiden. Nu anser man dock att det är dags, då marknaderna har varit igång igen sedan den 1 oktober i fjol.

Däremot möter man motstånd från de som hyr och jobbar på de olika marknaderna. Framför allt motsätter man sig den kraftiga höjningen, som lyder på 46% enligt tidningen Canarias7. Den som tidigare betalade 180 euros per månad får nu en räkning på 270 euros, vilket är helt ohållbart enligt hyrestagarna.

Redan igår, fredag, hade man satt upp plakat som klagade på kommunens beslut. Dessutom genomförde man en ”cacerolada” under en minut klockan tio. En cacerolada är när man stör genom att föra oljud med kastruller och liknande.

På måndag, 11.4, har man aviserat att protesterna kommer att ske utanför kommunhuset i Arguineguin.
(Canarias7)

Marknad Mogan