Ja, kanske en liten överdrift, då projektet att bygga en järnväg mellan Las Palmas och Meloneras på södra Gran Canaria nu har hållit på att prepareras i 12 år…

Men för en gångs skull så var alla politiska partier överens under gårdagen då man beslutade att begära att staten och transportministeriet skulle skaffa den finansiering som krävs för bygget.

Det handlar om en järnväg som totalt mäter 57,8 kilometer. Sträckan kommer att täckas av 11 olika stationer där folk skall kunna gå på och av tåget.

Kostnaden för byggnationen uppskattas till 1.650 miljoner euros.

Vägnätet mellan delar av ön är på väg att kollapsa då den sexfiliga motorvägen från syd till nord inte klarar fler fordon. Och fordon finns det gott om på ön. Genomsnittet är 535 personbilar per 1.000 invånare! Räknar man alla typer av fordon är siffran, enligt artikeln i Canarias7, 782 fordon per 1.000 invånare.

Och invånare är det också gott om… Totalt bor det 548,1 personer per kvadratkilomter på Gran Canaria, en av europas högsta siffror. Jämför exempelvis med Finland (16 personer/km2), Norge (17), Sverige (23) och Danmark (136).
(Canarias7)

Se video nedan på en simulation över projektet..