Sedan en längre tid har ”direccion general de trafico” – fritt översatt trafiksäkerhetsverket – i Spanien arbetat för att ändra regelverket så att det stämmer in med dagens trafik. Från igår, den 21.3 trädde de nya lagarna och reglerna i kraft. I de flesta fall med högre böter och flera punkters fråntagande. Spanska körkortsinnehavare får 12 punkter/poäng när körkortet är nytt. Beroende på vilka fel man gör i trafiken så dras punkter från körkortet. När man är nere på 0 punkter så måste man ta ett nytt slags prov för att få tillbaka körkortet. Samtidigt får man tillbaka punkter om man håller sig på rätt sida reglerna under två år.

Bilbälte

Gör man inga fler trafikbrott så får man ytterligare 2 punkter efter ytterligare 2 år. Är man sedan laglydig 3 år till, får man ytterligare 1 punkt och då når man max poäng 15, som man kan ha på sitt körkort.

Det har tidigare varit förbjudet att tala i telefon under körning. Nu skärps denna regel till att omfatta även om man bara hanterar telefonen i handen under körning. Brott mot denna regel betyder att man blir av med 6 punkter plus de aktuella böterna.

Samtidigt skärps böterna om man kastar ut föremål från bilen. Även här kan man bli av med upp till 6 punkter.

Samma sak gäller cyklister och skateboards av alla typer.

Fyra punkter försvinner om man inte har säkerhetsbältet på sig eller om de små inte använder barnstolar.

För att köra förbi en cyklist krävs att man håller 1,5 meters avstånd i de fall vägen är med bara en fil i vardera riktningen. Har vägen två eller fler filer, så måste man byta fil för att köra om cykeln.

Vindrutan skall hållas ren och vindrutetorkarna skall fungera bra om man inte vill riskera böter på 80 – 200 euros.

Har man monterat en apparat som kan upptäcka radarkontroller så ryker tre poäng, oavsett om den är påslagen eller ej.

Förare av skateboards och liknande måste bära hjälm och får inte ha örlurar på sig. Dessutom gäller 0,0% alkohol för alla som är minderåriga.

Tidigare kunde man i Spanien tillåta 20 km högre hastighet än de markerade vid omkörning på 2 filiga vägar. Denna regel är nu borttagen. Ytterligare förändringar förekommer.
(Canarias7)

Mobil i bilen