Antalet flyktingar som sjövägen fortsätter att ta sig till Spanien, fortsätter. Enligt inrikesministeriet så har totalt 7.319 personer tagit sig in i landet under årets två första månader. Det innebär en ökning på drygt 72% jämfört med fjolåret.

De allra flesta väljer ”la ruta canaria”, det vill säga sjövägen mellan Afrika och Kanarieöarna. Av de 7.319 personer som kommit till hela landet under januari och februari så anlände 5.496 personer till Kanarieöarna. Det vill säga 75%.

Värst drabbade är de östligaste öarna, det vill säga de som tillhör provinsen Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura och Lanzarote). Det menar de experter som uttalat sig till tidningen Canarias7, även om man från inrikesministeriet inte presenterar några speciella siffror per ö.

Anledningen tror man är att flyktningrutterna utmed Afrikas kust har flyttat längre norrut, och då blir avståndet mindre till dessa öar. Avståndet är endast knappt 10 mil mellan de närmaste punkterna.
(Canarias7)

Vaccinering