Från idag, torsdagen den 10 februari, är det inte längre nödvändigt att använda ansiktsmask/munbind utomhus i Spanien. Beslutet är fattat på regeringsnivå och gäller hela landet. Man förklarar detta med att antalet smittade sjunkit i landet generellt sedan den 21 januari.

Tvånget att ha mask på sig inomhus på allmäna platser finns emellertid kvar, då risken för smitta anses vara så mycket större inomhus än utomhus.

Även på vissa större arrangemang utomhus där publiken är stående krävs fortfarande mask. Sitter publiken ner så krävs mask om man inte kan hålla minimiavståndet 1,5 meter.

Även när det gäller transporter, oavsett om det gäller flyg, buss eller tåg, samt perronger och stationer/terminaler.

Ytterligare undantag finns, men för de allra flesta behöver man alltså inte använda ansiktsmask om man går ut en sväng. Däremot fortsätter man att rekommendera användandet om man inte kan hålla minimiavståndet.
(Canarias7)

Vaccinering