Den spanska regeringen studerar olika möjligheter för att förbättra förhållanden för småbarnsfamiljer. Detta skall i förlängningen göra att barnafödandet ökar, vilket är av intresse, enligt flera artiklar i tidningen Canarias7.

Bland annat studerar man ett förslag som ger alla löntagare åtminstone sju dagar betald ledighet per år för att stanna hemma och vårda sina närmaste,

Man jobbar också mot en kontaktuttag på 1.000 kronor per månad för de som har spädbarn. Beloppet är ännu så länge ett förslag, och än så länge saknas också andra detaljer kring detta, såsom hur lång tid bidraget skall betalas ut. Som det ser ut kommer emellertid bidraget att vara högre för ensamstående mödrar.

Till slut vill man förlänga föräldraledigheten vid födande. Per idag är den 16 veckor, något som man föreslår skall utökas till sex månader.
(Canarias7)

Födsel