Hamnen på den nordvästra sidan av Gran Canaria skall förbättras. Det var här som en färja från Fred Olsen gick på grund för drygt ett år sedan.

Hamnen, som ligger alldeles utanför staden Agaete, skall kraftigt förbättras. Och då talar man inte bara om själva hamnen utan hela hamnområdet. Efter att varit tvungna att lägga ett utbyggnadsprojekt på is, har myndigheterna istället tagit fram ett alternativ där hela Puerto de las Nieves förbättras och enas. Strandpromenaden skall förlängas, ett stort torg byggas genom att man jämnar ut höjdskillnader och så vidare.

Man har för avsikt att investera nästan 15 miljoner euro i projektet, som beräknas starta till sommaren 2022. Byggnadstiden är satt till 18 månader.
(Canarias7)

Agaete strand & hamn