Totalt sex farkoster med flyktingar, tre runt Lanzarote och tre vid Gran Canaria, omhändertogs under lördagen. Ombord på dessa farkoster färdades 295 flyktingar.

Problemet kvarstår, och i stort sett dagligen läser vi om farkoster vars passagerare omhändertagits av de kanariska myndigheterna

Två av flyktingbåtarna ankom Arguineguin under natten och tidig lördagsmorgon med 35 respektive 28 personer ombord.

Under dagen upptäcktes tre farkoster runt Lanzarote och 52, 49 och 58 passagerare togs omhand på grannön.

Dagen avslutades så med ytterligare en farkost som upptäcktes cirka 50km söder om Arguineguin.
(MaspalomasAhora)

Vaccinering