Det kan se ut som om smittosiffrorna är på väg att vända på Kanarieöarna. Fortfarande är smittan utbredd, men kanske har det trots allt vänt.

Smittokvoten under gårdagen, fredag, per 100.000 invånare var på öarna 1.156 fall, vilket skall jämföras med 1.660 fall för en vecka sedan.

Kvoten minskar på samtliga kanarieöar utom på den lilla ön El Hierro, där ökningen fortsätter och där smittokvoten under gårdagen var 2.449 fall.

Under den senaste veckan har man registrerat 10.000 fall mindre än veckan tidigare.

Totalt finns det nu drygt 95.000 smittade personer på öarna. Av dessa är det emellertid relativt få som är så pass sjuka att de behöver sjukhusvård. För tillfället uppgår siffran till endast cirka 0,7%
(Canarias7)

Se statistik ö per ö, klicka nedan:

Statistiksida