Sedan tidigare har vi berättat att kommunen i Las Palmas valt att senarelägga den populära karnevalen fjorton dagar. Den skall nu börja den 25 februari. Anledningen till senareläggandet är den ökande smittan på öarna,

Borgmästaren i Santa Cruz på Tenerife har nu gått ett steg längre och meddelat alla inblandade att karnevalen flyttas till juni månad. Än så länge har man inte konkretiserat datum, men den 4-26 juni ses som troliga datum.

Även vid genomförandet i juni har man för avsikt att allt firande skall ske utomhus, varför alla inomhusaktiviteter kommer att ställas in.

Karnevalen i Santa Cruz på Tenerife anses av många vara en av de större efter en del av de riktigt stora karnevalerna i Sydamerika.
(Canarias7)

Vaccinering